مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
بارم بندي كتابهاي درسي متوسطه اول و دوم در سال تحصيلي 95-96

به اطلاع همكاران و دبیران گرامي ميرساند بارم بندي كتاب هاي درسي دهم متوسطه  براي سال تحصيلي 95-96 بر روي سايت دفتر تاليف در صفحه نخست سايت بخش تب منوها بارم بندي قرار گرفته است. 
بارم بندي كتابهاي درسي هفتم ، هشتم و نهم متوسطه اول براي سال تحصيلي 95-96  روي سايت قرار گرفته است.براي سال   روي سايت قرار گرفته است.
بارم بندي كتابهاي درسي پيش دانشگاهي و رشته علوم و معارف اسلامی براي سال تحصيلي 95-96  روي سايت قرار گرفته است. در پايه هاي مختلف براي سال   روي سايت قرار گرفته است.
براي دانلود بارم بندي به صفحه نخست سايت بخش تب منوها / تب منو بارم بندي  مراجعه نماييد.
بازگشت به ليست اخبار