مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
تالیف کتاب جامعه شناسی نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش ایران است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر پارسانیا با اشاره به دریافت نقدهای وارد شده به کتاب درسی، افزود: برای تالیف کتاب با 2 گروه از اساتید جامعه شناسی دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم جلسات متعددی داشتیم و رایزنی های فراوانی صورت گرفته است و از کلیت کتاب دفاع می کنم.

وی عوامل مختلفی از جمله پیام، نحوه انتقال پیام، تصاویر، ادبیات علمی مطالب، پرسش و پاسخ، روش و متدولوژی تدریس را در انتقال مفهوم به دانش آموزان موثر دانست و اضافه کرد: هریک از این عناصر سهم خاصی در انتقال مطالب دارند.

وی با بیان این مطلب که معلم و آگاهی وی از اهداف، یکی ازعوامل مهم در ایجاد انگیزه و شوق یادگیری در دانش آموزان به حساب می آید، رشته نامرتبط معلمان، عدم توجیه آنان که تدریس این کتاب را عهده دارند و فقدان راهنمای معلم از عوامل بازدارنده بر شمرد و اضافه کرد: رویکرد ما در تالیف کتاب این بود که فضای معرفتی خود جامعه سوژه باشد و فقط ابژه نباشد.

دکتر پارسانیا ضمن نقد رویکردهای پارسونزی، فوکویی و پوزیتیویسم، افزود: در رویکرد معرفتی ما سوژه خودمان و اُبژِه هم خودمان هستیم. اینجا آموزش عمومی است. یعنی حوزه فرهنگ جامعه ایرانی هویت دارد، تاریخ دارد، اسناد دارد و نباید نسبت به بسترهای فرهنگی خودمان بی تفاوت باشیم. اسناد بالادستی نیز ما را موظف به حرکت در این چهارچوب نموده است.

بازگشت به ليست اخبار