پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
آمورش و پرورش

معرفی سایت های آموزش و  پرورش

http://www.medu.ir

وزارت آموزش و پرورش

http://www.sanad.ir/

سند ملی آموزش و پرورش

http://www.neshat.org

معاونت تربیت بدنی و تندرستی

http://www.sce.ir

پايگاه اطلاع رساني شوراي عالي آموزش و پرورش

http://www.icsa.org.ir

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

http://rie.ir/

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

http://www.kanoonparvaresh.com

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

http://www.roshd.ir

شبکه ملی مدارس (رشد)

http://www.tvoccd.sch.ir

دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب فنی و حرفه ای

http://www.roshdmag.org

دفتر انتشارات کمک آموزشی

http://www.Mtmm.ir

دفتر توسعه مشاركت هاي مردمي

http://www.ict-edu.ir

دفتر مدیریت طرح توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات

http://www.Madresehpub.sch.ir

انتشارات مدرسه(در دست ساخت)

http://www.rici.ac.ir

مؤسسه پژوهشی وبرنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

http://www.chap.sch.ir

اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی(در دست ساخت)

http://www.me-etcenter.com

کمیته ارزیابی نرم افزارهای آموزشی (دفتر تکنولوژی آموزشی)

http://www.nodet.net

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

http://www.peyvand.org.ir

سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان

http://www.tehranedu.org

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

www.teo.ir

سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

http://www.isfahaneducation.com

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

http://www.eaedu.org

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

http://markazi.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان مركزي 

http://www.khedu.ir/

سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

http://www.farsedu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان فارس

http://www.hormozgan.medu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان(در دست ساخت)

http://www.kermanshahsazmanedu.o-f.com

سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه

دفعات بازديد: 112020
تعداد بازديدكنندگان: 84091