پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي سوم دبستان


کد کتاب
عنوان
پايه
فايل هاي كتاب
سال تحصيلي 97-96
9

فارسی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.14 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.19 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.11 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.51 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 953.07 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 873.54 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 1.48 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.99 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فارسی 8.64 مگابایت

9/1 نگارش فارسی

سوم دبستان

فایل کامل کتاب: 
PDF icon نگارش فارسی 3.22 مگابایت

10 رياضی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 2.48 مگابایت
PDF icon بخش اول 2.2 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضی 4.46 مگابایت

12/1 آموزش قرآن

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 932.1 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.85 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.66 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.78 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.53 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 569.71 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 7.59 مگابایت

11 علوم تجربی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 397.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.9 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.12 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.73 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 930.14 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم تجربی 6.9 مگابایت

12 هدیه های آسمان

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 3.32 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.78 مگابایت
PDF icon بخش دوم 15.41 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 21.97 مگابایت

27 هدیه های آسمان ویژه اقلیت های دینی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.49 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.65 مگابایت
PDF icon بخش دوم 773.29 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) (ویژه ی اهل سنت) 3.07 مگابایت

13 مطالعات اجتماعی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 742.18 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1020.75 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 4.19 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.65 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1001.88 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon مطالعات اجتماعی 8.25 مگابایت

27 ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) (ویژه ی اهل سنت)
(96/04/27)
سوم دبستان
مقدمه 1.49 مگابایت
بخش اول 1.65 مگابایت
بخش دوم 773.29 کیلوبایت
ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) (ویژه ی اهل سنت) 3.07 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 227691
تعداد بازديدكنندگان: 170322