پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب هاي چهارم دبستان


کد کتاب
عنوان
پايه
فايل هاي كتاب ها
سال تحصيلي 97-96

15

رياضي 

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 2.44 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.56 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.14 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.31 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.15 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1012.33 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 944.02 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضی 5.69 مگابایت

18

مطالعات اجتماعی 

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 924.91 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 12.32 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.53 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon مطالعات اجتماعی 13.8 مگابایت

17

هديه هاي آسمان 

چهارم دبستان

فایل کامل کتاب: 
PDF icon هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) 14.12 مگابایت

14.1

نگارش فارسي

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 893.28 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.51 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.84 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.56 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 729.13 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.98 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.01 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.69 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon نگارش فارسی 12.41 مگابایت

14

فارسی

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 852.94 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.73 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.73 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.55 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 356.3 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.49 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.63 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 2.23 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فارسی 10.74 مگابایت

1/17
 آموزش قرآن

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 917.64 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.1 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.35 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.35 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 3.54 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 4.2 مگابایت
PDF icon بخش ششم 5.43 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 19.06 مگابایت

16
علوم تجربی

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 851.48 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 803.97 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.29 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.18 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 894.56 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1006.37 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 1.37 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.02 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.21 مگابایت
PDF icon بخش نهم 3.15 مگابایت
PDF icon بخش دهم 1022.49 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 1.02 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم 990.09 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم تجربی 9.63 مگابایت

 

28
ضمیمه کتاب هدیه های آسمان ویژه اهل سنت

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 206.32 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.67 مگابایت
PDF icon بخش دوم 524.45 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) 1.78 مگابایت

 

32

 هدیه های آسمان ویژه اقلیت های مذهبی
(96/04/27)

چهارم دبستان

هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) 3.96 مگابایت

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 349729
تعداد بازديدكنندگان: 248772