پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
چند رسانه اي
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
سال دوم علوم انسانی

سال تحصیلی 94-95

 
کد کتاب
عنوان
پايه
رشته

224.2

عربی 2

دوم

علوم انسانی

225.2

دوم

علوم انسانی

235.4 تاریخ ایران وجهان 1 دوم

علوم انسانی

240.1

اقتصاد

دوم

علوم انسانی93

243.1

جامعه شناسی 1

دوم

علوم انسانی

246.1

تاریخ ادبیات ایران وجهان 1

دوم

علوم انسانی

285.5

آمارومدل سازی

دوم

علوم انسانی

223.1 انگلیسی (2)

دوم

علوم انسانی93

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 69625
تعداد بازديدكنندگان: 54351